|    Magunkről     |     Szervezet     |     Folyamatok    |     Mérőszámok    |     Kapcsolat     |
Ajánlat

Szeretné javítani a cégénél az ellátási lánc folyamatát? Széleskörű supply chain és logisztikai tapasztalattal rendelkezünk és tudunk Önnek segíteni.
Lépjen velünk kapcsolatba!

Partnerünk

Ajánlat

 

Mérőszámok
A Supply Chain eredményességét különböző módokon tudjuk mérni. A legtöbb ilyen mérőszám, közvetlenül vagy közvetetten a vevőkiszolgálás minőségét vagy az operáció költségét méri. A javasolt megoldás szerint a mérőszámok összességét egy un. supply chain  scorecard-ban célszerű összefoglalni amelyben a mérések a szervezeten belül egységes definíciók szerint történnek és ezáltal összehasonlíthatók.

Előrejelzéstől a készletig mérőszámok

 • Értékesítési előrejelzés pontossága (Forecast Accuracy)
 • Készletszint (Stock levels)
 • Belső beszállítói teljesítmény (Internal supplier delivery performance)
 • Szállítást végző teljesítménye (Transport provider measurements)
 • Raktárteljesítmény mérőszámok (warehouse operation measurements)

Vevőrendeléstől a pénzbeszedésig mérőszámok

 • Rendelési kiszállítási ráta (Order fill rate)
 • Rendelés sor kiszállítási ráta (Line fill rate)
 • Termék rendelkezésre állasa vagy készlethiány (Stockout rate)
 • Tökéletes rendelés ráta (Perfect order)
 • Kintlévőség napokban (Days Sales Outstanding)
 • Számlapontosság - jóváírások (Invoice error - credit note rate)
 • Vevőkiszállítási pontosság (Customer delivery measurements)

Hatékonysági mérőszámok

 • Lassan forgó készlét ráta (Slow moving Stock rate)
 • Leírandó készlet ráta (Obsolete Stock rate)
 • Disztribúciós költség ráta (Distribution cost index)
 • Raktározási költség ráta (Warehousing cost index)
 • Működési költség ráta (Operation cost index)

Előrejelzéstől a készletig mérőszámok

Értékesítési előrejelzés pontossága
Ez a paraméter a tervezett értékesítés mennyiségét hasonlítja  a valós értékesítéshez egy adott időszakra vonatkozóan. A célja annak megállapítása, hogy milyen volt az előrejelzési folyamat pontossága és minősége. Az előrejelzésnek alapvető hatása van a rendelésekre így az előrejelzés pontosságának meghatározó hatása van a készletszintre és a kifogyásokra.

Készletszint (napokban)
Azon napok száma amely alatt a helyi készlet teljes mértékben felhasználásra kerülne a várható jövőbeni értékesítés által. Ez egy "előre-néző" adat, naptári napban amelyet SKU-ként kell mérni és utána átlagolni.

Szállítói teljesítmény
Ez a mérőszám a beszállítók rendelési és rendelés soronkénti teljesítményének mérését takarja (ennek definíciója a vevőrendeléstől a pénzbeszedésig részben található). Fejlettebb rendszerek esetén további paraméterek is mérésre kerülnek.

Szállítási teljesítmény
Ezek elsősorban a időbeni leszállítás és a sérülések %-os mértékére vonatkoznak.

Raktári operáció mérőszámai
A belső raktári merőszámok mint például az árú-összekészítés pontossága és a készletpontosság


Vevőrendeléstől a pénzbeszedésig mérőszámok

Rendelés kielégítési ráta
A rendelések azon százaléka amely időben és teljességgel került leszállításra egy adott időszakban (hónapban). Bármilyen jellegű hiba (pl. késés, sérülés, hiány) az adott rendelést hibássá teszi.

Rendelés-sor kielégítési ráta.
A rendelés-sorok azon százaléka amely időben és teljességgel került kielégítésre egy adott időszakban (hónapban). Bármilyen jellegű hiba (pl. késés, sérülés, hiány) az adott rendelés-sort hibássá teszi.

Termékhiány ráta
A készlethiány naptári napban meghatározott mértéke az "SKU-napok" számához képest. Az SKU-napok definíciója: az aktív SKU-k száma szorozva a napok számával az adott időszakban.

Tökéletes rendelés ráta
A rendelés kielégítési ráta olyan verziója amely a számlázás és pénzbeszedés tökéletességét is megköveteli. 

Kintlévőség napokban
Azon napok száma amely alatt a időszak-végi kintlévőséget teljes egészében "felhasználja" az időben visszafelé nézett értékesítés.


Hatékonysági mérőszámok

Lassan forgó készlet ráta
A készlet azon százaléka amely a célzott készletszint fölött van (vagy azon készlet mértéke amely adott időszak óta nem mozgott)

Leírandó készlet ráta
A készlet azon százaléka amely a célzott csúcs-készletszint fölött van (vagy azon készlet mértéke amely adott -előzőnél magasabb- időszak óta nem mozgott)

Disztribúciós költség ráta
A disztribúció költsége adott időszakban az értékesítés százalékában kifejezve,

Raktározási költség ráta
A raktározással kapcsolatos költségek (pl. raktározás, mozgatás stb.) adott időszakban az értékesítés százalékában kifejezve.

Működési költség ráta
A supply chain szervezettel kapcsolatos költségek (pl. bérek, iroda, utazás stb.) adott időszakban az értékesítés százalékában kifejezve.

All Rights Reserved.  www.supplychain.hu